GDPR

Hos Dr. Baddaky Europe, filial Danmark, har vi lang tids erfaring i at håndtere dine kunders personoplysninger, som er en del af vores virksomhed. Det er vigtigt for os, at I som kunder er trygge ved at dine kunder/klienters persondata behandles på lovlig og ansvarsfuld vis. Derfor vil vi informere dig om en vigtig ændring i hvordan vi fremover får og vil håndtere personoplysninger.

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny EU-forordning som gælder i hele EU fra d. 25. Maj 2018. GDPR erstatter den gamle Persondatalov. Formålet med GDPR er at forstærke beskyttelsen af det enkelte individ ved behandling af personoplysninger samt at skabe et ensartet regelsæt inden for EU. For at sikre at vi behandler dine kunders personoplysninger på lovlig og ansvarsfuld vis også efter at GDPR træder i kraft har vi gennemført en kortlægning og tilpasset vores virksomhed efter den nye lovgivning. Vi har endda bygget videre på dette og forbedret rutinerne for at vi skal kunne slette jeres oplysninger, når de ikke længere har formål hos os og for at vi ikke håndterer flere oplysninger end vores opgaver kræver.